Your Position: Home > System News > Store Related > 有意申辦青創80萬以上者請聯絡7

有意申辦青創80萬以上者請聯絡7

主要市場: 美國, 英國, 澳洲, 義大利, 西班牙...

有意申辦青創80萬-150萬以上者請聯絡 howard@4cmart.com  限男性, 身材高大者優先考慮

       

            4cmart創立於2008年已有9年餘的經驗!

            支持我們的國際觀, 入股代辦青創, 助完成創業計畫書.        

        

      

         台灣繳稅的房屋達800多萬戶平均不到3人就擁有一戶, 如果留不住觀光客, 房價不知道怎麼涨? 

         隨時有眾多博碩士在求職,你以為你是會贏的人嗎? 我選擇新路。