Your Position: Home > System News > Store Related > 有意申辦青創具200萬以上者請聯絡

有意申辦青創具200萬以上者請聯絡

加入4cmart當股東

主要市場: 美國, 英國, 歐洲, 亞洲...

有意申辦青創具200萬以上者請聯絡 howard@4cmart.com  負責人:蔡弘茂 限男性, 身材高大者優先考慮, 只要資金夠終有一天可擔任董事長. 公司長短期債務都沒有! 3個人合夥和300個股東當然不一樣的凡響. 但, 憑著什麼集資?  

       

            4cmart創立於2008年已有11年餘的經驗!

            支持我們的國際觀, 入股代辦青創, 助完成創業計畫書.        

        

      

         台灣繳稅的房屋達800多萬戶平均不到3人就擁有一戶, 如果留不住觀光客, 房價不知道怎麼涨? 

         隨時有眾多博碩士在求職,你以為你是會贏的人嗎? 我選擇新路"以股東身分錄用"。